Chiến lược phát triển của LH CO LTD là trở thành doanh nghiệp uy tín, trung thực, thành công trong kinh doanh, vận tải xăng dầu nội địa và quốc tế. Chúng tôi cam kết bằng với lòng trung thực và uy tín của mình sẽ cung cấp cho khách hàng những hàng hoá, dịch vụ có chất lượng tốt nhất.