Công ty đầu tư với hình thức tham gia góp vốn (51%) vào công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Long Hưng là công ty chuyên vận tải xăng dầu nội địa bằng đường thuỷ nội địa. Với 04 con tàu trong tải từ 1.000 DWT đến 1.300 DWT công ty có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển xăng dầu nội địa đảm bảo cung ứng xăng dầu kịp thời theo yêu cầu khách hàng và kinh doanh vận tải xăng dầu.

Với lực lượng cán bộ quản lý năng động, nhạy bén và đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp, đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn, an ninh trong nước, quốc tế.