CÔNG TY LIÊN KẾT

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vu Long Hưng đã đầu tư góp vốn vào một số công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.