Xăng dầu một trong những hàng hóa quan trọng, thiết yếu đối với toàn xã hội, ở mọi quốc gia trong đó có Việt Nam. Xác định tầm quan trọng của xăng dầu, công ty luôn tìm các giải pháp thích hợp để cung ứng kịp thời xăng dầu cho các đối tác, khách hàng của mình.
Cân đối hợp lý giữa cung và cầu hàng hoá để có kế hoạch nhập hàng hoá phù hợp trên cơ sở tính toán hiệu quả trong kinh doanh.
Kênh phân phối xăng dầu đa dạng, phong phú nhiều khu vực, địa phương khác nhau giúp công ty ngày càng phát triển.

Bao cao tai chinh 2015

Bao cao tai chinh 2016

Quy binh on 2016

Quy binh on 2017