Để chủ động trong trong kinh doanh xăng dầu, tiết kiệm chi phí mua hàng, công ty đã đầu tư mua 02 tàu vân tải xăng dầu quốc tế hiện đại với trọng tải 6.586 DWT và 7786 DWT không những đáp ứng nhu cầu vận chuyển kịp thời xăng dầu cho công ty mà còn trực tiếp tham gia vận chuyển xăng dầu quốc tế.